ผู้ใหญ่รับฟังเด็ก ลดปัญหาได้

          ผู้ใหญ่รับฟังเด็กลดปัญหาได้


ผู้ใหญ่รับฟังเด็ก ลดปัญหาได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


          น.ส.สุวรรณี คำมั่น รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 "พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา เมื่อเร็วๆ นี้ว่าครอบครัวเป็นตัวยึดไม่ให้เยาวชนเกิดอันตรายหรือเดินในทางที่ผิด และทุกภาคส่วนต้องมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหา โดยการร่วมมือกับชุมชนวางแผนแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ผู้ใหญ่จะต้องเข้าใจในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ส่งเสริมกิจกรรมที่มีประโยชน์เด็กเหล่านี้จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งได้


          นายสมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันหลายๆ ชุมชนจะพบคุณแม่วัยใส เด็กติดเกมปัญหายาเสพติดจำนวนไม่น้อย ดังนั้นชุมชนจึงเป็นต้นทุนที่สำคัญในการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ โดยผู้ใหญ่ฟังความคิดเด็กอย่างตั้งใจ ไม่เอาคติผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนมาใช้กับเด็ก เคารพเสียงเด็กและดึงเด็กมาร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน โดยแบ่งเป็นผู้ใหญ่และเด็ก 30 : 70 ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการขัดเกลาเด็กให้ห่างจากสิ่งเสพติดและรักชุมชนของตนเองมากขึ้น


          น.ส.ณิชชารีย์ นรภัทร์จารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ 111 หมู่ 4 อ.บางเคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การดึงกลุ่มทั้งเด็กที่กำลังศึกษาอยู่และไม่ได้รับการศึกษามาร่วมกันเลี้ยงปลาและเพาะเห็ด เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ในวันหยุดหรือเวลาว่าง เด็กๆจะมีการบริหารจัดการเวลาในการดูแลเอง ซึ่งการเปิดโอกาสให้เด็กมามีส่วนร่วมและให้ความสำคัญของเด็ก และเคารพในความคิดจะเกิดความเข้มแข็งในชุมชนมากขึ้นได้


 


 


         ​ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

Shares:
QR Code :
QR Code