ผู้เชี่ยวชาญแนะจัดระเบียบละครไทย

จัดให้ตรงเรตติ้ง

 

นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญระบบเรตติ้ง กล่าวว่า ช่วงเวลาการออกอากาศรายการทางโทรทัศน์ของไทย ได้รับแนวคิดจากต่างประเทศ  เพื่อดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการชมโทรทัศน์ โดยเฉพาะ แนวคิด น.13+  คือ เหมาะกับผู้มีอายุ 13 ปีขึ้นไป และ น.18+ คือ เหมาะกับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ปรากฏว่า ไทยกำหนดเวลาการออกอากาศรายการ ไม่ตรงตามเรตติ้งที่กำหนด โดยเฉพาะละครที่เรตติ้ง น.13+  ออกอากาศในช่วงเวลา  20.30 น.นั้น ส่วนใหญ่เนื้อหาจะมีลักษณะที่คล้ายกัน คือ  ชิงรักหักสวาท  แก่งแย่งคนรัก ปมขัดแย้งเรื่องมรดก พินัยกรรม อาฆาตมาดร้าย ใช้คำหยาบ กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสม แต่กลับฉายช่วงที่เด็กและเยาวชนสามารถรับชมได้ จึงน่าเป็นห่วงว่าเด็กอาจมีพฤติกรรมเลียนแบบ หรือซึมซับกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น ละครเรื่องไทรโศก ที่ถ่ายทอดปมขัดแย้ง ความรุนแรง  ความอาฆาตมานานตั้งแต่ต้นเรื่อง จนทำให้เด็กที่ชมเกิดการซึมซับสิ่งเหล่านี้ไป

 


ผู้เชี่ยวชาญแนะจัดระเบียบละครไทย

 

              นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  ขอเสนอให้มีการจัดระเบียบของละครไทย ดังนี้ 1.ผู้จัดละครโทรทัศน์ จัดทำละครให้ตรงตามกฎของเรตติ้งที่กำหนดไว้  2.มาตรการการกำกับดูแลกันเองของสมาคมประกอบวิชาชีพสื่อ ต้องมีความเข้มงวดและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 3.หน่วยงานภาครัฐ เร่งผลักดันกฎหมายกำหนดเวลาผู้ชมแต่ละประเภท รวมทั้งเร่งรัดสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตละครดีและสร้างสรรค์ให้มากขึ้น และ 4.เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายครอบครัว นักวิชาการ ให้มีความเข้าใจในการนำเสนอเนื้อหาสื่อ รวมทั้งให้ภาคประชาชนช่วยเป็นเสียงเตือนเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสมให้มากขึ้น

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Update : 19-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้ม

 

Shares:
QR Code :
QR Code