ผู้สูงอายุระวัง! โรคหลอดเลือดสมอง เสี่ยงตายอันดับ 3 รองจากหัวใจ

แนะ! งดบุหรี่-เหล้าช่วยได้

ผู้สูงอายุระวัง! โรคหลอดเลือดสมอง เสี่ยงตายอันดับ 3 รองจากหัวใจ 

          นพ.มัยธัช สามเสน ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า  โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ส่วนประเทศแถบเอเชีย พบเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ สำหรับประเทศไทย ประมาณได้ว่า มีผู้ป่วยโรคนี้ 496,800 คน และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันพบได้ร้อยละ 70 และโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้ร้อยละ 30 สาเหตุสำคัญเกิดจากความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย

 

          ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวต่อว่า สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบัน ทำได้โดยการให้ยาหรือการผ่าตัด สิ่งที่สำคัญคือผู้ป่วยจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน 3-6 ชั่วโมง เพราะถ้ามาพบแพทย์เร็วก็จะลดความพิการได้ เนื่องจากในช่วง 3-7 วันแรกของการเจ็บป่วยเป็นระยะวิกฤติที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้วิธีการป้องกันตนเองที่สำคัญคือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และงดดื่มเหล้า ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ห้ามหยุดยาเองโดยเด็ดขาด

 

 

 

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update 30-05-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code