ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพต้านภัยหนาว

          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ


/data/content/26945/cms/e_bfhkouxy2468.jpg


          เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศที่หนาวเย็นจะส่งผลต่อร่างกายของผู้สูงอายุโดยตรง ดังนั้นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดและ ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในฝูงชน หรือสถานที่ แออัด นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องผิวหนัง โดยผู้สูงอายุมี ไขมันใต้ผิวหนังน้อย จึงมีแนวโน้มสูญเสียความชุ่มชื่นได้ง่าย มักมีอาการผิวแห้ง เป็นผื่นคันและผิวแตก


          ดังนั้น การดูแลรักษาผิวหนังในช่วงอากาศหนาว ไม่ควรอาบน้ำอุ่นจัดหรือนานเกินควร เพื่อรักษาน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวไว้ให้มากที่สุด เพราะในน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวมีน้ำมันสารเพิ่มความชุ่มชื่น ที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวและมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่เป็นมิตรกับผิวช่วยป้องกันเชื้อโรคร้ายแรงอื่น ไม่ให้เข้ามาในชั้นผิวหนัง ดังนั้นการชำระล้างมากเกินไป นอกจากผิวแห้งจากการสูญเสียน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวแล้ว ยังทำลายเกราะภูมิคุ้มกันของผิวหนังด้วย 


          หลีกเลี่ยงการใช้สบู่ โฟมหรือสบู่ยา เพราะจะทำให้ ผิวยิ่งแห้งแต่ควรใช้ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของ มอยส์เจอร์ไรเซอร์แทน ควรใช้ครีมทาผิวเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผิวหลังอาบน้ำภายใน 3-5 นาที หลีกเลี่ยงการใช้ครีมผลัดเซลล์ผิวหรือครีมทา ผิวขาวที่ผสมกรดวิตามินเอ เพราะจะทำให้ผิวลอก แห้งและเกิดผื่นคันมากขึ้น


          สำหรับผู้สูงอายุบางรายที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากการรับประทานอาหารดังกล่าวจะทำให้หัวใจทำงานหนักเพิ่มขึ้น และยังพบปัญหาโรคปวดข้อ ซึ่งอากาศหนาว จะกระตุ้นให้โรคข้ออักเสบ เช่น โรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ จึงควรรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายอยู่เสมอ


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code