ผู้สูงอายุกับงานสวน สร้างสมดุลทางร่างกายและจิตใจ

ที่มา : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย – TPAK

แฟ้มภาพ

                    ว่าด้วยเรื่องวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำสวนจัดเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างทำสวนมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ การทำสวน (Gardening) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูก และเพาะปลูกพืช การทำสวนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายสำหรับใครหลายคน ซึ่งในการทำสวนจำเป็นจะต้องออกแรงและใช้พละกำลังในระหว่างการทำกิจกรรม เช่น การยก การแบกหาม ขุดดิน รดน้ำ แต่ใครจะรู้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ สามารถนำมาเป็นงานอดิเรกในช่วงเวลาว่างที่เพลิดเพลน และจะช่วยให้เราได้เคลื่อนไหว

                    จากการทำกิจกรรมทำสวนในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของประโยชน์ในด้านสุขภาพในเชิงประจักษ์ ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อย เนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดี จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อการหกล้ม 28 – 35% ส่วนในผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32 – 42% และยังพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 เฉลี่ย 3 คนต่อวัน จากข้อมูลสถานการณ์และประโยชน์ที่เกิดจากการมีกิจกรรมทางกายด้วยกิจกรรมใกล้ตัวที่คุณคาดไม่ถึง อาจจะทำให้ใครหลาย ๆ คนได้ตระหนักถึงปัญหาและภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในตนเองสำหรับผู้สูงอายุ จากปัญหาทางสุขภาพว่าด้วยเรื่องความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุ พร้อม ๆ กับการฉุกคิดเพื่อเริ่มต้นป้องกันปัญหาสุขภาพตนเองด้วยการทำสวนและเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกาย “เพราะทุก ๆ การขยับเท่ากับการมีกิจกรรมทางกายและสุขภาพที่ดีของเราเสมอ”

ข้อแนะนำการมีกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น มีดังนี้

1. ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 300 นาทีต่อสัปดาห์ หรือระดับหนัก 150 นาทีต่อสัปดาห์

2. ควรมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

3. ควรมีกิจกรรมทางกายที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายและป้องกันการหกล้มอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

Shares:
QR Code :
QR Code