ผู้ว่าฯนครนายก นำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา

นครนายกจัดใหญ่ งาน“เทเหล้า เผาบุหรี่ ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา และเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” พร้อมจับมือทุกภาคส่วน ร่วมกันปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ผู้ว่าฯนครนายก นำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ผู้ประสานงาน ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครนายก จัดงาน “เทเหล้า เผาบุหรี่ ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา และเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ บริเวณสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

ผู้ร่วมกิจกรรมมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจังหวัดนครนายก  ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยมีการเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภายในตัวเมืองนครนายก และมีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2554

ผู้ว่าฯนครนายก นำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา

ภายในงาน มีการกล่าวนำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และผู้ที่อยู่ภายในงาน รวมถึงมีการมอบประกาศเกียรติบัตรคนต้นแบบเลิกเหล้า โรงเรียนต้นแบบปลอดเหล้า รางวัลเรียงความในหัวข้อ “เหล้าทำลายมิตรภาพ เข้าพรรษานี้เลิกเลย” และยังมีการมอบรายชื่อผู้ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ผู้ว่าฯนครนายก นำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา

ทั้งนี้ ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้นำน้ำดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ มาบริการให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพอเพียง รวมทั้งแจกเอกสารรณรงค์งดเหล้าให้กับผู้ร่วมงาน

เรื่อง: นายชัยพร ทวีวงษ์
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครนายก

      
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ