ผู้ว่าฯกทม.ตั้งเป้าอีก200วันมีศูนย์3วัยทุกเขต

ที่มา : เดลินิวส์


ผู้ว่าฯกทม.ตั้งเป้าอีก200วันมีศูนย์3วัยทุกเขต thaihealth


แฟ้มภาพ


พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขยายโครงการดูแลคลอบคลุมมีประสิทธิภาพ เดินหน้าเปิดศูนย์3วัยสร้างพื้นที่นันทนาการแก่ผู้สูงอายุให้ได้ทุกเขตใน 200 วัน


นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร ครั้งที่ 1/2561ว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจากผลสำรวจการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ปัจจุบันนั้น พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในหลากหลายด้าน ได้แก่ ความยากจน โดยผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์  และมีจำนวนผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 50,000 คน ที่อยู่ในภาวะพึ่งพาตัวเองไม่ได้  และอีกจำนวนกว่า 70,000 คน ที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อม ซึ่งปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณ 900,000คน และคาดการณ์ว่า ในปี 2568  จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีก 20เปอร์เซ็นต์  อีกทั้ง ในอีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุ จะมากขึ้นเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด


นายทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และดำเนินการให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมถึงอนาคต ซึ่ง กทม.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องในปี 2561-2564 โดยมีการประเมินเพื่อพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 ปี 2557 – 2560  ซึ่งจากการดำเนินการของปีที่ผ่านมานั้นได้ กทม.จัดทำโครงการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่หลากหลาย เช่น “กทม.ใส่ใจวัย 80 ปี” ให้ผู้ป่วยอายุ 80 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและช่วยเหลือทันที ไม่ต้องรอคิวใด ๆ และปี 2561นี้ กทม.จะดำเนินการต่อเนื่องในโครงการศูนย์ 3 วัย ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างพื้นที่นันทนาการระหว่างกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากที่นำร่องไปแล้วใน 9 แห่ง ในพื้นที่ศูนย์เยาวชนต่าง ๆ โดยจะเร่งจัดหาพื้นที่ เปิดศูนย์ดังกล่าวให้ครอบคลุม 50 แห่ง 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลา 200วัน ตามนโยบายผู้ว่า ฯ กทม. ที่กำหนดไว้

Shares:
QR Code :
QR Code