ผู้ว่านราฯ จับมือ ปภ.อุดช่องโหว่ลดอุบัติเหตุ

ที่มา :  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ผู้ว่านราฯ จับมือ ปภ.อุดช่องโหว่ลดอุบัติเหตุ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ว่านราธิวาส จับมือ ปภ.อุดช่องโหว่ลดอุบัติเหตุ เปิดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2564 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 – 2564 การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส นายธำรงค์ มากชิต ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นางเยาวนาถ ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดนราธิวาส สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน


นายเอกรัฐ กล่าวว่า ปัญหาด้านปลอดภัยทางถนน นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเป็นนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วน ดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี พ.ศ.2563 และดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลัก ของกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นจริงจัง ไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญ คือเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ