ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วอนรัฐสนับสนุนรายการเด็ก “จริงจังและจริงใจ”

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วอนรัฐสนับสนุนรายการเด็ก “จริงจังและจริงใจ”

 

            โครงการเพื่อเด็กไทย ใส่ใจสื่อ โดยการสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview ) ผู้บริหารและตัวแทนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กจำนวน 27 บริษัท รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่า รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กยังล้มลุกคลุกคลาน ไม่ต่างจากสถานการณ์ในอดีต อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง ผู้ผลิตรายการกล้าคิด กล้าทำ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า รายการเด็กเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เดี๋ยวมาก เดี๋ยวน้อย เดี๋ยวมา เดี๋ยวไป

 

            ตอนเริ่มทำใหม่ๆมีรายการเด็กเยอะ รายการจิ๋วแจ๋วเจาะโลก รายการปลุกระดมธรรม ผึ้งน้อย กล้าคิดกล้าทำ รายการเด็กเยอะ แต่ก็ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน

 

            ส่วนน้านิด หรือภัทรจารีย์ อัยศิริ นักสร้างสรรค์สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก บริษัท มัชรูมส์ ทีวี ผู้ผลิตรายการสโมสรผึ้งน้อยในอดีต รายการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กในยุคนั้น กล่าวถึงการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กว่า เป็นเพราะความประทับใจรายการโทรทัศน์ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ใฝ่ฝันอยากทำรายการเด็ก ตอนเราเป็นเด็กเรามีความสุขมากที่ได้ดูรายการทีวี มันจำความสุขตรงนั้นได้มากและเราก็เลยอยากทำแบบนั้น และก็อยากทำรายการของเราให้เป็นเพื่อนกับเด็ก ช่วยเด็กเช่นเดียวกับผู้ผลิตรายการอีกหลายราย ที่เริ่มต้นจากความสุขที่ได้รับจากรายการโทรทัศน์ จึงอยากทำรายการเพื่อเด็ก อยากพัฒนาเด็กด้วยสื่อทีวี ที่เด็กๆทุกคนหลงใหล

 

            ขณะเดียวกันทีมนักวิจัย นำโดย ผศ.ลักษมี คงลาภ สรุปผลการวิจัยว่า แม้ว่ารายการเด็กจะมีการพัฒนาไปมากทั้งทางด้านเนื้อหา รูปแบบการผลิต การสร้างสรรค์ เทคโนโลยี แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหายาวนาน ต่อเนื่อง และอยู่ในใจผู้ผลิตรายการโดยตลอดคือ การขาดผู้สนับสนุนรายการอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการหาผู้สนับสนุนรายการที่ ไม่ง่ายเลย

 

             จากผลสรุปที่ได้ พบว่ารายการเด็กที่มีคุณภาพ ที่จะอยู่รอดได้นาน ต้องอดทนสูงและสร้างคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับนอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้รับทราบความในใจและทางออกของปัญหาการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กว่า

 

            ผู้ผลิตต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น การให้เงินทุนสนับสนุน การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกอากาศ การลดค่าเช่าสถานี การลดอัตราภาษี เป็นต้น

 

            นั่นคือข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กสะท้อนให้สังคมได้รับทราบ ทั้งนี้ จะได้มีการนำเสนอผลการวิจัยดังกล่าวในการเสวนา เรื่อง ผ่าทางตัน สู่ฝัน …..โทรทัศน์สำหรับเด็ก?” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.45-13.00 น. ณ 09.00-13.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ นอกจากการนำเสนอผลการวิจัยโดยนักวิชาการแล้ว ยังมีการเสนอแนะทางออกของปัญหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ประธานบริษัท ธรู เดอะ ไลน์ ที่ปรึกษาด้านสื่อสารการตลาด /คุณวิชัย สุภาสมบูรณ์ ประธานบริหาร เจ้าหน้าที่บริษัทคาราท (ประเทศไทย ) จำกัด / คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ/ คุณประสาน อิงคนันท์/ คุณอุมาพร ตันติยาทร บริษัททีวีบูรพา และบ้านบันดาลใจ จำกัด / คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ดำเนินการเสวนา โดย คุณสืบสกุล พันธ์ดี ผู้ประกาศข่าวช่อง 5

 

            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการเสวนาในเวลา 09.30 น.

 

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 080-558-7779 (พันธุ์ธัช) หรือโทรสาร 02-4544372

 

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน  (สสย.)

 

 

 

update 13-07-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code