ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่า

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่า thaihealth

แฟ้มภาพ

 


"องค์การอนามัยโลก" เผย ช่วง 35 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจาก 108 ล้านคนในปี 2523 เป็น 422 ล้านคนในปี 2557


องค์การอนามัยโลก หรือ ดับเบิลยูเอชโอ เปิดเผยว่า ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจาก 108 ล้านคนในปี 2523 เป็น 422 ล้านคนในปี 2557 และกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา


ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในนิตยสารแลนเซ็ต ระบุว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใหญ่ 4.4 ล้านคนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเพื่อประเมินจำนวนผู้ป่วยเบาหวานใน 200 ประเทศพบว่า ระหว่างปี 2523 ถึงปี 2557 ประเทศรายได้ต่ำและปานกลางมีผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


นอกจากนี้ ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก เปิดเผยอีกว่า ผู้ชายเป็นเบาหวานมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายในจีนและอินเดียเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานเมื่อปี 2557 อยู่ในจีน อินเดีย สหรัฐ บราซิลและอินเดีย


ส่วนภูมิภาคที่มีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตามด้วยตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ขณะที่ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานน้อยที่สุดเพียง 4-6% เท่านั้น แต่ไม่มีภูมิภาคใดที่มีผู้ป่วยเบาหวานลดลงอย่างเห็นได้ชัด


ทั้งนี้ ผลการศึกษาชี้ว่า การที่โลกมีประชากรสูงวัยมากขึ้นและมีคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ทำให้โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคระยะยาว และทำให้เสี่ยงเกิดอาการแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดสมอง ตาบอด ไตวาย ต้องตัดแขนขา และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ผู้ป่วยโรคนี้สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code