ผู้ป่วยเขตน้ำท่วมรักษาได้ทุก รพ.

สร้างกำลังใจสู้วิกฤต

 

 ผู้ป่วยเขตน้ำท่วมรักษาได้ทุก รพ.

 

          นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช. มีความเป็นห่วงต่อประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้เป็นอย่างมาก เบื้องต้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ รพ.บ้านหมอ และศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านครัว จ.สระบุรี เพื่อให้กำลังใจหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีความเข้มแข็ง ต่อสู้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายของภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และหน่วยบริการทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการที่ดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว

 

          นพ.วินัย กล่าวว่า สำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย สามารถรับบริการด้านสาธารณสุข จากหน่วยบริการใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่ต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการประจำก่อนและหน่วยบริการก็จะไม่เรียกเก็บค่าบริการจากประชาชน ขณะเดียวกันทางด้านหน่วยบริการที่ให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้ว และสามารถเรียกเก็บค่าบริการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้จาก สปสช.

 

          “เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ ขณะที่ รพ. ที่รับรักษาประชาชนนั้น ให้ดำเนินการตามกระบวนการเบิกจ่ายมาที่ สปสช. ตามปกติ ซึ่งหน่วยบริการทุกแห่งจะได้รับการเบิกจ่ายตามอัตราที่กำหนด โดย สปสช. ได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และจะเร่งรัดการดำเนินการตามกระบวนการเบิกจ่ายนี้ให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ รพ. ได้รับเงินเร็วขึ้น อันจะทำให้ รพ. มีสภาพคล่องในภาวะวิกฤติที่ดีขึ้น ขณะที่ รพ. ที่นอกสังกัดในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น รพ. เอกชน แต่มีประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าไปใช้บริการด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก็ขอให้ดำเนินการรักษาตามกระบวนการ และส่งเรื่องเบิกจ่ายมาที่ สปสช. ได้ ซึ่ง สปสช. ยืนยันและให้ความมั่นใจว่าทุก รพ. จะได้รับเงินชดเชยการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างแน่นอน” นพ.วินัย กล่าว

 

          สำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาโรคน้ำท่วม ซึ่งจะต้องให้ความระมัดระวังโรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยต้องดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การรักษาร่างกายให้อบอุ่น ป้องกันการเป็นไข้หวัด หากป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ควรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นโดยให้ความระวังกับโรคที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงน้ำท่วม

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

Update : 09-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code