ผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ


ผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด thaihealth


แฟ้มภาพ


          นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กล่าวถึงผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งในปี 2557 รพ.ศิริราชได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 13 กทม. วางแผนจัดทำระบบดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรพ.ศิริราชรับเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เขตกรุงธนเหนือ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีทั้งหมด 8 เขต นอกจากนี้ยังได้ประสานกับ รพ.สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ ในฝั่งธนเหนือเพื่อจัดทำระบบร่วมกัน


มีการจัดระบบที่เป็นช่องทางด่วน รองรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่โรงพยาบาลลูกข่ายก็มีการเตรียมระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วยเช่นกัน ด้วยระบบช่องทางด่วนนี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย กลุ่มนี้ได้ จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 15 ตั้งเป้าลดให้เหลือร้อยละ 7 และปี 2560 ได้ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมประชากร 2.2 ล้านคน นอกจากนี้ รพ.ศิริราช ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ โดยเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 5 จังหวัดใกล้เคียง กทม. ประกอบด้วย นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วและลดอัตราการเสียชีวิตลง


          ด้าน นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ