ผู้ปกครอง-เด็ก หนุนนายกฯ จัดเรตติ้งไฟจราจรซองขนม

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เครือข่ายสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารแบบสีสัญญาณ อาทิ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ฯลฯ เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำเนียบรัฐบาล สนับสนุนนโยบายรัฐบาลลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดภาวะอ้วนลงพุงของคนไทย และสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารแบบสีสัญญาณ พร้อมกับยื่นรายชื่อผู้สนับสนุน1,128 คน

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เด็กไทยกำลังเผชิญกับภาวะอ้วน จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนปี 2551-2552 พบว่าเด็กไทยอายุ 1-14 ปี 540,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 อยู่ในภาวะอ้วน ส่งผลให้เด็ก 135,000 คน เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2552 ที่กำหนดให้มีการใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาล และโซเดียม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน จึงได้ศึกษาทบทวนพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้ออาหาร พร้อมกับพัฒนามาตรการฉลากสีสัญญาณในประเทศไทย ซึ่งได้ข้อมูลจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าร้อยละ 90 ของผู้บริโภค ต้องการฉลากที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย และร้อยละ 64 ของผู้บริโภคต้องการฉลากสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจร ซึ่งเข้าใจมากกว่าฉลากแบบตัวเลข

ผู้ปกครอง-เด็ก หนุนนายกฯ จัดเรตติ้งไฟจราจรซองขนม

“จากการพัฒนาฉลากแบบสัญญาณไฟจราจรบนซองขนมที่จำหน่ายในท้องตลาด พบว่าขนมร้อยละ 80 มีปริมาณไขมันในระดับสีแดง เกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับถึง 2 เท่า ใน 1 มื้อ โดยมันฝรั่งทอดปรุงรส ข้าวเกรียบและขนมปังสอดไส้ มีสัญญาณสีแดงมากที่สุดและมีบางผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์สีเขียว และเหลืองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีน้ำตาล ไขมัน และเกลือในปริมาณพอเหมาะ” นพ.ทักษพลกล่าว

ด้าน น.ส.เกณิกา พงษ์วิรัช หัวหน้าโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบโรงเรียน กล่าวว่า เชื่อว่าการติดฉลากสีสัญญาณไฟจราจร จะช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งเหมือนกับการติดฉลากเบอร์ 5 บนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ ทำให้ผู้ผลิตหันมาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น และส่งผลต่อการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศ

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ