ผู้ต้องขังแปรอักษรร่วมถวายความอาลัย

ที่มา: เว็บไซต์ แนวหน้า


ผู้ต้องขังแปรอักษรร่วมถวายความอาลัย thaihealth


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ แนวหน้า


เรือนจำกลางพิษณุโลกจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ผู้ต้องขังรวมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจก่อนแปรเป็นเลข 9 พร้อมปฏิญาณกลับตัวเป็นคนดีก่อนที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง


สนามกลางฝ่ายควบคุมแดน 5 เรือนจำกลางพิษณุโลก นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จำนวน 150 คน และผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 3192 คน พร้อมใจรวมพลังจัดกิจกรรมการแปรอักษรเป็นรูปหัวใจก่อนที่จะแปรเป็นเลข 9 พร้อมการขับร้องเพลงที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความรักความจงรักภักดี ถวายความอาลัย


จากนั้น ได้มีตัวแทนของผู้ต้องขังกล่าวปฏิญานที่ต่อไปจากนี้จะกลับตัวเป็นคนดีของพ่อหลวง แล้วผู้ขังที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องก่อนที่จะก้มลงกราบต่อหน้าพระบรมฉายาลัษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9

Shares:
QR Code :
QR Code