ผู้ติดสุราเรื้อรัง ต้องสังเกตอาการตัวเอง

ที่มาและภาพประกอบจาก สสส.


ผู้ติดสุราเรื้อรัง ต้องสังเกตอาการตัวเอง thaihealth


หมอเตือน ผู้ติดสุราเรื้อรัง ต้องสังเกตอาการตัวเอง อาการลงแดง แสดงออกตั้งแต่งดดื่ม 6 ชม. แรก หงุดหงิด มือสั่น ปวดหัว ควรรีบพบแพทย์กินยาทดแทนฤทธิ์เหล้า ชี้ กักตุนเหล้าไม่ช่วยอะไร เหล้าหมดลงแดงก็ออกฤทธิ์ แนะคนทั่วไปถือโอกาสเลิกดื่มเพื่อสุขภาพ 


ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดต่างๆ ว่า มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นนโยบายที่ดี จะช่วยลดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของระบบสาธารณสุขได้ เพราะการจับกลุ่มดื่มสุรา การดื่มหนักจนขาดสติ ทำให้หละหลวมในการป้องกันโรคของตัวเอง ซึ่งการระบาดของโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกอย่างน้อยเป็นปี จะกระทบเศรษฐกิจครัวเรือน ดังนั้น หากสามารถเลิกเหล้าได้ ก็จะมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น และทำให้สุขภาพดีขึ้น เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า หากเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอาการก็จะไม่รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากรัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วย


“กลุ่มที่ดื่มสุราในระดับไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพจะไม่ได้รับผลกระทบจากการห้ามจำหน่ายนี้ แต่สำหรับผู้ติดสุราหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ป่วยประมาณ 1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ติดสุราอย่างหนัก ที่อาจมีภาวะขาดสุรารุนแรงและซับซ้อนประมาณ 5-10% หรือประมาณ 5 หมื่น-1 แสนคน ซึ่งผู้ติดสุราเหล่านี้ควรได้รับการดูแลรักษาภาวะขาดสุราในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีอันตรายถึงชีวิตได้” ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าว


ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าวต่อว่า ผู้ติดสุรากลุ่มนี้มักจะมีอาการทางสุขภาพแสดงภายหลังการงดดื่ม 6 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถสังเกตอาการได้คือ 1.กลุ่มอาการระดับต่ำ คือ หยุดดื่มสุรา 6-36 ชม. มือสั่น หงุดหงิด ปวดหัว ใจสั่น ความดันสูง อาจเกิดอาการวูบได้เพราะความดันสูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 2.กลุ่มอาการระดับกลาง คือ หยุดดื่มสุรา 24-72 ชม. อาการจะเริ่มหนักขึ้น เหงื่อออกท่วมตัว ใจเต้นเร็ว ตัวสั่น มือสั่น คลื่นไส้ ท้องเสีย และ 3. กลุ่มอาการรุนแรงมากถึงขั้นเพ้อคลั่งสั่น คือ หยุดดื่มสุรา 48-96 ชม. ไข้สูง เริ่มประสาทสับสน หูแว่ว ประสาทหลอน เริ่มมีลักษณะอาการทางจิต หวาดระแวงได้ ลืมวันลืมคืน แยกแยะใครไม่ได้ ซึ่งขั้นนี้จะเกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่น


การซื้อเหล้าสต็อกไว้ไม่ได้แก้ปัญหาสำหรับผู้ติดเหล้าหนัก เพราะหากเหล้าหมดและไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ก็จะเกิดอาการที่รุนแรง วิธีเลิกเหล้าอย่างถูกต้อง ค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มลง ไม่ควรงดดื่มทันทีและหากเกิดอาการข้างต้นให้พบแพทย์ทันที โดยแพทย์จะมียาเพื่อทดแทนการออกฤทธิ์ทางประสาทด้วยเหล้า แต่ยาดังกล่าวต้องควบคุมโดยแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาอาการลงแดง และใช้เวลาที่ถูกต้องในการหยุดยา ซึ่งขึ้นอยู่ที่ระดับอาการของผู้ติดเหล้าว่าเป็นอย่างไร บางรายก็ต้องรับแอดมิดรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายก็สามารถจ่ายยากลับไปกินที่บ้านได้” ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code