ผุดโมเดล ‘จัดการขยะโดยชุมชน’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ผุดโมเดล 'จัดการขยะโดยชุมชน' thaihealth


เวทีสานใจสานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งว่าด้วย "การจัดการขยะโดยชุมชน"


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และไทยพีบีเอส ร่วมกันจัดเวทีสานใจสานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งว่าด้วย "การจัดการขยะโดยชุมชน" ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีภาคีเครือข่ายจากชุมชนทั่วประเทศกว่า 200 คนเสนอโมเดลระดับพื้นที่ 5 แห่ง


โดย นายอานนท์ วาทยานนท์ ผู้แทนชุมชนเกาะสมุย กล่าวถึงโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบางมะขามว่า เทศบาลนครเกาะสมุยและชาวชุมชน เพื่อแก้ปัญหาขยะเปียก อาทิ เศษอาหารต่างๆ จากโรง แรม บ้านเรือน โดยใช้ถังหมัก หนอนแม่โจ้ และน้ำหมักชีวภาพ เกิดปุ๋ยจำหน่ายที่มีคุณภาพและกำจัดขยะเปียกได้ถึง 300 กิโลกรัมต่อวัน


ขณะที่ นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ใช้นโยบาย Zero Landfill คือทำให้เหลือขยะน้อยที่สุดก่อนฝังกลบ หรือไปสู่เตาเผาขยะ ตั้งแต่แหล่งกำเนิดระดับชุมชน ครัวเรือน และนำไปรีไซเคิล เราพบว่าปริมาณขยะทั้งหมดถูกแยกขาย 40% ทำปุ๋ยหมัก 40% เหลือกำจัดเพียง 20%

Shares:
QR Code :
QR Code