ผุดยุว อสม. เสริมทักษะการดูแลสุขภาพนักเรียนมัธยม

สธ. สร้างยุว อสม.กทม. 2,500 คน รุ่นนำร่อง ส่งเสริมพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพนักเรียนมัธยม พบเด็กมัธยมเป็นโรคอ้วนแล้วประมาณ 1.4 ล้านคน และอีกร้อยละ 10 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ ยุว อสม. รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555 ให้ความรู้ความเข้าใจเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ในด้านการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร สุขภาพจิต การรักษาสุขภาพเบื้องต้น และการสื่อสารสุขภาพ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียน 50 แห่ง ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯจำนวน 2,500 คน โรงเรียนละ 50 คน รวมทั้งครูสอนสุขศึกษา ครูอนามัย และครูพลศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย 

นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของเยาวชนไทย มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงและเกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น ทั้งโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อที่มีอาการเรื้อรัง รวมถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแบบตามใจตัวเองของเยาวชน การใช้ยาลดความอ้วน การรับประทานอาหารประเภทเน้นหนักเนื้อสัตว์มาก ผักน้อย ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุจากความคึกคะนอง และความเครียด ทำให้เยาวชนไทยตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเรียน ความสุขความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันลดลง

รมว.สาธารณสุข กล่าวด้วยว่า จากการสำรวจพฤติกรรมของเด็กอายุ 6-15 ปีทั่วประเทศ ในรอบ 2 ปีมานี้ พบว่าเด็กไทยประมาณร้อยละ 12 ดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน หรือกินขนมกรุบกรอบทุกวัน ซึ่งหากขาดการดูแลสุขภาพช่องปากด้วย จะก่อให้เกิดปัญหาฟันผุตามมา โดยผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2550 พบว่าเยาวชนอายุ 15 ปีทั่วประเทศเกือบ 2 ใน 3 เป็นโรคฟันผุ ขณะเดียวกันมีรายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนอายุ 12-15 ปี ของกรมอนามัยปี 2551 พบว่ามีเด็กเผชิญโรคอ้วนร้อยละ 4 หรือกล่าวได้ว่า ขณะนี้นักเรียนระดับมัธยมเป็นโรคอ้วนแล้วประมาณ 1.4 ล้านคน และอีกร้อยละ 10 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเสี่ยงเป็นโรคอ้วน หากเด็กอ้วนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจสูงกว่าเด็กปกติ และมีประสิทธิภาพการทำงานน้อยกว่าคนปกติ โดยมีนักเรียนร้อยละ 14 ที่มีกิจกรรมการออกกำลังกาย ซึ่งรวมแล้วไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาทีตลอดสัปดาห์ และอีกร้อยละ 7-8 มีความวิตกกังวลบางอย่างจนนอนไม่หลับ มีอาการซึมเศร้าและพฤติกรรมผิดปกติจนอาจถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในการป้องกันปัญหาและส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้น และนำร่องใน กทม.ก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพขณะที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชน มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้เมื่อเจ็บป่วย การจัดการอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการสื่อสารด้านสุขภาพ โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษา ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นนำร่อง และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายอบรมรุ่นต่อไปอีก 10,000 คน และอาจขยายผลอบรมในเด็กระดับประถมศึกษาด้วย เพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพให้ติดตัวตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และไทยอาจเป็นประเทศต้นๆ ในโลก ที่ริเริ่มลงทุนสร้างสุขภาพในกลุ่มเด็ก โดยนำการสาธารณสุขมูลฐานมาปรับใช้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ขณะนี้มี 1.2 ล้านคน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code