ผวาพบเชื้อ“ลีจิโอเนลลา”จากแอร์ห้างฯ

/data/content/25040/cms/e_bcfinpqwx268.jpg


          กทม.สุ่มตรวจโรงแรม-ห้าง-โรงหนัง พบเชื้อ"ลีจิโอเนลลา"หรือ โรคจากเครื่องปรับอากาศ เสี่ยงเป็นสาเหตุโรคทางเดินหายใจ สั่งเร่งทำความสะอาดทั้งระบบ


          นางอินจิรา นิยมธูร ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย (สนอ .) กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ที่ผ่านมากทม.ได้ทำการสุ่มตรวจสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในอาคารหลายประเภท อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ พบว่ายังมีอาคารที่มีคุณภาพอากาศที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 โดยพบว่ามีฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา หรือที่เรียกกันว่าโรคจากเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมถึงเอเชีย


          นางอินจิรา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ โรคจากเครื่องปรับอากาศ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการระบายอากาศ การปรับอากาศ และการดูแลพรมที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้เข้าไปใช้บริการหรืออยู่อาศัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอด โดยจากการสุ่มตรวจตัวอย่างเครื่องปรับอากาศโรงแรมในกรุงเทพฯ โดยการนำไปเพาะเชื้อในห้องตรวจ พบมีเชื้อแบคทีเรียลีจิโอเนลลา 1-2 แห่ง แต่กทม.ได้สั่งการให้โรงแรมที่ตรวจพบได้ทำความสะอาดทั้งระบบของโรงแรม โดยเฉพาะในห้องนอน ห้องน้ำ และล็อบบี้แล้ว


          “จากการสุ่มตรวจพบว่าขณะนี้ฝุ่นละออง และเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ในอาคารยังไม่น่าเป็นห่วง แต่แนวโน้มในอนาคตค่อนข้างเสี่ยง เพราะความแออัดของเมืองที่มากขึ้น ทั้งอาคารและรถยนต์ กทม.จึงให้เจ้าของอาคารตรวจสอบ เพื่อออกป้ายรับรองมาตรฐานตามโครงการคลีนแอนด์กรีนของกทม. ให้ผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าอาคารได้รับการตรวจสอบคุณภาพทางอากาศแล้ว” นางอินจิรา กล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code