ผวจ.เลยหนุนเต็มที่งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล 2555

ผวจ.เลยหนุนเต็มที่งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล 2555

ผู้ว่าฯ เลย หนุน 14 อำเภอ รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน ตลอดช่วงเข้าพรรษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 2600 องค์กร 2600 ครอบครัว งดเหล้าเข้าพรรษา และ 2600 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตทั้งประเทศ

ผวจ.เลยหนุนเต็มที่งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล 2555วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายชัยภัทร หิรัญยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบายให้นายอำเภอทั้ง 14 อำเภอ  ตลอดขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดยขอให้มีการลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน เป็นต้น เป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ 2600 องค์กร 2600 ครอบครัว งดเหล้าเข้าพรรษา และ 2600 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิตทั้งประเทศ

ในวันนี้ได้มีการมอบสื่อต่างๆ ในการรณรงค์ และสมุดลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้ลงชื่อ เป็นการตั้งใจทำความดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน และงดเหล้าตลอดชีวิต ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่คือชนะใจตนเองในการทำความดี และขอให้แต่ละพื้นที่ควรจัดให้มีการปฏิญญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ การมอบเกียรติบัตร คาดว่าจะส่งผลดีและลดผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนเมืองเลย เช่น ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท เป็นต้น
 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ