ผลิตยาโฟลิก ป้องกันลูกคลอดพิการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ผลิตยาโฟลิก ป้องกันลูกคลอดพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัญหาความพิการแต่กำเนิด ถือเป็นปัญหาสำคัญที่น่าห่วง อย่างไรก็ตามสามารถป้องกันได้ โดยการเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเลต ให้กับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งช่วยลดความพิการแต่กำเนิด


นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า อภ.ได้วิจัยและผลิตยาโฟลิก เอฟ จีพีโอ (กรดโฟลิก) ขนาด 400 ไมโครกรัม ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลกและตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน และสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดแห่งประเทศไทย ความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาสำคัญตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ ซึ่งน่าห่วงอย่างมาก


โดยห่วงใยคุณภาพชีวิตเด็ก รวมถึงผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมตั้งครรภ์ทุกคน จึงวิจัยและพัฒนาผลิตยากรดโฟลิกหรือวิตามิน B9 ขนาด 400 ไมโครกรัม(0.4 มิลลิกรัม) ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก และตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน และสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดแห่งประเทศไทย การเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกสามารถลดความพิการแต่กำเนิดลงได้ร้อยละ 25-50


ทั้งนี้ การวิจัยและผลิตยา กรดโฟลิกขององค์การเภสัชกรรมสามารถช่วยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ ในช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร ทำให้รับประทานง่ายขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กที่พิการตั้งแต่แรกเกิด เป็นกลุ่มที่เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังของชาติไทยในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่มีคุณภาพต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ