ผลสำรวจสุขภาวะทางกายและใจของผู้สูงอายุ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ผลสำรวจสุขภาวะทางกายและใจของผู้สูงอายุ  thaihealth


แฟ้มภาพ


พม.โพลล์ร่วมกับนิด้า เผยผลสำรวจในมิติสุขภาวะทางกายและใจของผู้สูงอายุ เดือน ก.ค.พบว่าผู้สูงอายุมีความสุขที่ระดับ 6.6 (คะแนนเต็ม 10) ซึ่งถือว่า มีความสุขพอสมควร แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่มีความสุข


นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในงานสรุป ผลการดำเนินโครงการ "ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า (เท่า)-ทัน-สุข" ว่าจากการสำรวจ พม.โพลล์ร่วมกับนิด้า ในมิติสุขภาวะทางกายและใจของผู้สูงอายุ เดือน ก.ค.พบว่าผู้สูงอายุมีความสุขที่ระดับ 6.6 (คะแนนเต็ม 10) ซึ่งถือว่า มีความสุขพอสมควร แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่มีความสุข


จากผลสำรวจระบุว่าผู้สูงอายุถูกทำร้าย จิตใจ 35.04% ถูกทอดทิ้ง 30.98% ถูกทำร้าย ร่างกาย 23.5% โดยผู้กระทำความรุนแรง 52% เป็นบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในครอบครัว สอดคล้องกับข้อมูลกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุสถิติผู้สูงอายุไทยที่ฆ่าตัวตายปี 2560 มี 801 ราย คิดเป็น 20.3% ของผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมด สาเหตุมาจากความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เจ็บป่วยเรื้อรังและโรคซึมเศร้า"


โดยสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการจากครอบครัวมากที่สุด 39% คือการดูแลเอาใจใส่ ทั้งด้านการเงิน พาไปหาหมอ ขณะที่ 38% ต้องการการพูดคุย บอกรัก ถามไถ่ทุกข์สุข และ 22% ต้องการการสัมผัส กอด หอม จูงมือ หรือบีบนวดผ่อนคลาย สำหรับรูปแบบความสุขของผู้สูงอายุ พบว่า 57% คิดว่าเป็นความสุขทางจิตใจ และอารมณ์ การได้รับการดูแลเอาใจใส่ 25% มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง 10% มีความสุขจากการที่ได้ทำประโยชน์ และเป็นที่ต้องการของสังคม และ 8% มีเงินจับจ่ายใช้สอย


นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่คาดว่าจะมีจำนวน 13 ล้านคนในปี 2564 หรือ 20% ของประชากร และจะเพิ่มเป็น 28% ของประชากรในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้จะมีคนอายุเกิน 100 ปี ราว 2 หมื่นกว่าคน เราจะดูแลได้ทั่วถึงหรือไม่ เรามีความ พร้อมหรือไม่ แม้ 5 ปีที่ผ่านมาเรื่องสังคม สูงวัยจะเป็นเรื่องระดับชาติ มีความ เคลื่อนไหวทางสังคมเยอะ แต่สถิติ 30% ของผู้สูงอายุยังยากจน ไม่มีการออม สุขภาพไม่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code