ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก

ระดับประเทศ ครั้งที่ 6

 

          ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประเทศไทย พ.. 2549-2550 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย การดำเนินงานใช้วิธีการสำรวจ โดยให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวแทนในระดับภาคและประเทศ ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสุขภาพช่องปาก และการสัมภาษณ์ พบว่า หลังจากฟันเริ่มขึ้น 3-6 เดือน ก็พบฟันผุได้แล้ว โดยร้อยละ 68 เป็นเด็กวัย 18 เดือน ร้อยละ 23 เด็ก 12 เดือน ร้อยละ 20 เป็นเด็กอายุ 3-5 ปี ร้อยละ 2 เกิดในเด็ก 9 เดือน

 

ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

 

 

 

 

 

Update : 21-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code