ผลสำรวจชี้…นักดื่มลดลงมากกว่าสิงห์อมควัน

เหล้าลดลง 2.2 % บุหรี่เพียง 0.4 %

ผลสำรวจชี้…นักดื่มลดลงมากกว่าสิงห์อมควัน 

          วันที่ 24 มิ.ย. ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศุภรัตน์ นาคบุญนำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม. รับทราบผลการรายงานเกี่ยวกับการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจและเก็บตัวอย่างประชากรประมาณ 8 หมื่นครัวเรือน ในระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย.2550 ปรากฏว่า ประชากรไทยสูบบุหรี่ประมาณ 10.8 ล้านบาทจาก 51.2 ล้านคน โดยเฉลี่ยประมาณ 22 เท่า แนวโน้มการสูบบุหรี่ของประชากรไทยมีอัตราลดลงเล็กน้อย จากปี 2549 ร้อยละ 18.9 แต่ในปี 2550 เหลือเพียงร้อยละ 18.5

 

ส่วนสถิติเรื่องการดื่มสุรานั้นได้สำรวจประชากรอายุ 15 ขึ้นไป จำนวน 51.2 ล้านคน พบว่ามีประชากรดื่มสุรา 15.3 หรือร้อยละ 30 และส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 6 เท่า แต่โดยภาพรวมถือว่าลดลงจากปี 2549 ที่เฉลี่ยร้อยละ 31.5 แต่ในปี 2550 ลดลงเหลือเพียง 29.3

         

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update: 25-06-51

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code