ผลสำรวจคนไทยห่างวัด

จากการแถลงข่าว “เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ ชีวิตเป็นสุข ” โดย พญ.ผกา วราชิต โครงการวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขของชุมชน กล่าวว่า การสำรวจ “พุทธศาสนิกชนกับการทำกิจกรรมทางศาสนา”ของเครือข่ายครอบครัว เมื่อเดือน พ.ค.51 พบว่ากิจกรรมทางศาสนาที่ทำร่วมกันมากที่สุดคือ ตักบาตร 57.5% มีโอกาสฟังธรรมเพียง 8.2% เท่านั้น, นั่งวิปัสสนา 3.2% เมื่อถามถึงความถี่ของการทำกิจกรรมทางศาสนา 42.7% ทำเพียงเดือนละครั้งเดียว, รองลงมา 30.3% แล้วแต่โอกาส, 11.2% ทำ 3 เดือนครั้ง, 8.8% ทำ 6 เดือนครั้ง, อีก 7.1% ทำปีละครั้ง


ความถี่ของการทำกิจกรรมทางศาสนา


ซึ่งกิจกรรมที่อยากให้มีในวัดหรือสถานที่เรียนรู้ทางศาสนา คือ 1. มีพระมาบรรยายธรรม 2. มีกิจกรรมสำหรับครอบครัว 3. มีห้องสมุดธรรมมะให้คนทั่วไปมาศึกษา


“ข้อมูลข้างต้นสะท้อนความจริงว่าในขณะนี้พุทธศาสนิกชนห่างวัด ไกลศาสนา จะเข้าวัดเมื่อมีประเพณีสำคัญเท่านั้น บางคนอาจเข้าวัดบ่อยที่สุดเพราะไปงานศพ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้วัดกลับมาเป็นศูนย์กลางสร้างสุขโดยอาศัยพระธรรมช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบสุขและมีสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในวันที่สังคมมีแต่ความร้อนแรง ทั้งความแตกแยกทางการเมือง เศรษฐกิจที่ซบเซา โครงการสนับสนุนวัดเป็นศูนย์กลางสร้างสุขของชุมชน (วศช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดโครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา มีวัดร่วมโครงการ 80 วัดทั่วทุกภาค ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaihealth.or.th ” พญ.ผกา กล่าว
        
 


 


 


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


 

Shares:
QR Code :
QR Code