ผลการดำเนินโครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด 3 ปีแรก(2554 – 2557)

featured

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมตวันนา ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแตjกำเนิด(ประเทศไทย) แถลงผลการดำเนินโครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด 3 ปีแรก(2554 – 2557) ว่า ความพิการแต่กำเนิด ป้องกันได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดและครอบครัวได้ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/3uWrWD

Shares:
QR Code :
QR Code