ผลกระทบสื่อโทรทัศน์ต่อเด็ก

          พ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตเห็นว่ารายการโทรทัศน์ทีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ในระดับปานกลาง ค่อนไปทางมากตั้งแต่การซื้อสินค้าตามโฆษณา (โดยเด็กจะซื้อของเล่นและขนมตามโฆษณาร้อยละ 46.4 ของเงินที่ได้รับ) การเลียบแบบท่าทางในการ์ตูน ทั้งการแต่งตัว พูดก้าวร้าว ใช้คำด่า ชกต่อย ตบตี ฯลฯ

/data/content/25078/cms/e_bfilprstv156.jpg

           ทางออก ดูทีวีกับลูก

          การได้นั่งดูโทรทัศน์กับลูกเป็นโอกาสที่พ่อแม่ไม่ควรพลาด เพราะเด็กๆจะมีคำถามต่างๆ การที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยจะทำให้คำถามนั้นมีคำตอบ เด็กเล็กๆ ยังแยกแยะไม่ออกว่าโลกในโทรทัศน์แตกต่างจากโลกความจริงอย่างไร

          กฎทอง  4  ข้อสำหรับลูก คือ

          1.ความแตกต่างระหว่างคนจริงกับตัวละคร

          2.ความแตกต่างระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ

          3.ชี้ชวนลูกดูโทรทัศน์รายการดีๆ

          4.โทรทัศน์เมื่อเปิดได้ก็ปิดได้ ควรจะต้องคอยควบคุมเวลาในการดูโทรทัศน์ของลูกๆ

 

 

            ที่มา : เว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) www.childmedia.net

Shares:
QR Code :
QR Code