ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่มา: สวท.สงขลา


ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 2562 ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย


พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้าร่วมประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเมืองเศรษฐกิจ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2562


ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตลอดจนภาครัฐ และเอกชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ทั้งด้านการลงทุน การท่องเที่ยว อีกทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความมุ่งหมายที่จะเข้ามาก่อเหตุร้ายในพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเมืองหลักใหญ่ ๆ เช่น อำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่รอบเมืองหาดใหญ่


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจ มณฑลทหารบกที่ 42 จึงได้จัดประชุมส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ พร้อมเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการบูรณาการกำลังกับภาคประชาชน และกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด

Shares:
QR Code :
QR Code