ผจก.สสส. ส่งคำท้าวิ่ง Bogie99 "ปลัด สธ."

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ผจก.สสส. ส่งคำท้าวิ่ง Bogie99


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับคำท้ากิจกรรม Bogie99 running challenge นายสถานีนำขบวนรถไฟแห่งน้ำใจ  สสส. Sook Station โดยมีเจ้าหน้าที่ สสส. ภาคีเครือข่าย ชาวชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะร่วมกิจกรรมจำนวน 229 คน เข้าร่วม ถือว่าทำตามคำท้าได้สำเร็จ และได้ท้าต่อไปยัง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมต่อไป

 


 ผจก.สสส. ส่งคำท้าวิ่ง Bogie99 ผจก.สสส. ส่งคำท้าวิ่ง Bogie99 ผจก.สสส. ส่งคำท้าวิ่ง Bogie99

 


ทั้งนี้ กิจกรรม Bogie99 running challenge  เป็นการวิ่งขบวนรถไฟ ระยะทาง 5 กม.  จำนวน 99 คนขึ้นไป มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และระดมทุนช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขาที่วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code