ผงะ! พบเชื้อซัลโมเนลลาใน’หม่ำวัว-หม่ำหมู’ดิบ

แซ่บอีสานพ่นพิษ นักวิทยาศาสตร์พบเชื้อ ‘ซัลโมเนลลา’ ใน ‘หม่ำวัว-หม่ำหมู’ ดิบ เตือนผู้บริโภค ระวังคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อเข้ากระแสเลือด อาจทำให้เสียชีวิตได้…

ผงะ! พบเชื้อซัลโมเนลลาใน'หม่ำวัว-หม่ำหมู'ดิบ

น.ส.น้อย ทองสกุลพานิชย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ขอนแก่น) นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์ในหม่ำดิบของ อ.พล จ.ขอนแก่น” ในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์ในหม่ำวัวดิบ และหม่ำหมูดิบ ที่ผลิตและจำหน่ายในเขต อ.พล จ.ขอนแก่น ระหว่างธันวาคม 2553 – 2554 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหม่ำทั้งสองชนิด จากร้านผลิตและจำหน่ายชนิดละ 50 ตัวอย่าง

จากการตรวจสอบหาเชื้อซัลโมเนลลา พบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในหม่ำวัวดิบ ร้อยละ 80 และหม่ำหมูดิบ ร้อยละ 78 ชนิดของเชื้อที่แยกได้ในหม่ำวัวดิบมี 42 สายพันธุ์ ส่วนในหม่ำหมูดิบพบ 38 สายพันธุ์ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์ ในหม่ำวัว 33 ตัวอย่าง และหม่ำหมู 32 ตัวอย่าง ในหม่ำทั้ง 2 ชนิด พบปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

“การบริโภคหม่ำดิบ มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ซัลโมเนลลา ซึ่งปนเปื้อนจากวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เมื่อได้รับเชื้อนี้ จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อเข้าในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงควรนำหม่ำปรุงให้สุกก่อนบริโภค”น.ส.น้อย กล่าว

ด้านนางทรรศนีย์ มาศจำรัส เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) นำเสนอผลการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่าย หลังเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ภายในงานเดียวกันว่า จากการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารพร้อมบริโภคประเภทต่างๆ ที่จำหน่ายในตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย หลังเกิดอุทกภัยใน จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร ช่วงเดือน พ.ย. 2553-เม.ย.2554 พบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารประเภทที่ไม่ผ่านความร้อน เช่น ส้มตำ อาหารประเภทยำ อาทิ ยำตีนไก่ และอาหารประเภทใช้มือตระเตรียม เช่น ข้าวมันไก่ และขนมหวาน ที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ และอาหารปรุงสุกก่อนบริโภคด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code