ป.ป.ส. มอบของขวัญปีใหม่ เดินทางปลอดภัย

ที่มา : คมชัดลึก


ป.ป.ส. มอบของขวัญปีใหม่ เดินทางปลอดภัย  thaihealth


แฟ้มภาพ


ป.ป.ส. มอบของขวัญปีใหม่ เดินทางปลอดภัย เตือนผู้ที่เดินทางอย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า อาจกลายเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติด


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ประชาชนจำนวนมากจึงใช้โอกาสนี้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ กลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะครอบครัว ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้ยานพาหนะสัญจรทั้งรถโดยสารประจำทาง รถส่วนบุคคล บนท้องถนน มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังมีผู้ขับขี่ยานพาหนะที่อ่อนล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น


ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการจราจรบนเส้นทางหลวง จึงได้มีการรณรงค์การใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติภัยทางถนน โดยเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การสอบถามข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว จุดพักระหว่างเดินทาง การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันระวังไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น การลักลอบลำเลียงยาเสพติด การใช้ยาเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ผู้ใช้ยานพาหนะ ผู้เดินทาง และกลุ่มประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งอาจก่อปัญหากับประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง


นายนิยม กล่าวต่อไปว่า ตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส. อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ปฏิบัติการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ การตรวจค้นบุคคล/สัมภาระ/รถโดยสารประจำทาง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด และเที่ยวสนุกได้โดยไม่ใช้ยาเสพติด


พร้อมเตือนผู้ที่เดินทาง อย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจกลายเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว หรือหากท่านขับรถควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเฉลิมฉลองตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างปลอดภัย และร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง


เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในการสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้มีอาการเมาสุราหรือเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่งรายใดฝ่าฝืนหรือยินยอมให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่มีอาการเมาสุราหรือเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ซึ่งเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จะต้องรับโทษที่สูงขึ้นกว่าที่กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกำหนดไว้สำหรับความผิดฐานเสพ อีก 1 ใน 3 นอกจากนี้ จะถูกศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่อีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของประชาชน และเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ