ป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่” ด้วยตัวเอง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ป้องกัน “โรคไข้หวัดใหญ่” ด้วยตัวเอง thaihealth

แฟ้มภาพ


อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ระบุ ประชาชนสามารถป้องกันขั้นต้นได้ด้วยตัวเอง พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามหน่วยงานในเครือข่าย


นายแพทย์ อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยถึงสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่มาพร้อมกับฤดูฝน ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีจำนวนสูงถึง 70,000 – 80,000 คนต่อปี และมีผู้เสียชีวิตบางส่วน โดยโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้หลายวิธี ได้แก่ การลดพฤติกรรมเสี่ยง อาทิ การ จาม ไอ รดกัน หากมีอาการควรใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชม เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนมากเริ่มมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก


รวมถึงควรระมัดระวังการติดเชื้อที่อาจจะเกิดจากสิ่งที่สัมผัสได้ อาทิ ราวบันได เบาะโดยสาร เป็นต้น ผู้ที่เดินทางไปตามสถานที่สาธารณะ ควรจะล้างมือบ่อย ๆ หรือหากไม่สะดวกควรใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ซึ่งขณะนี้มีให้บริการแอลกอฮอล์ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ มากมาย และควรระมัดระวังสิ่งที่บริโภคด้วย นอกจากนี้ ไข้หวัดใหญ่ยังสามารป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ที่ปัจจุบันกรมควบคุมโรคให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม – สิ้นเดือนกรกฎาคม ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และสถานบริการในเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง หญิงตั้งครรภ์ อายุ 4 เดือน เด็กเล็ก 6เดือน – 2 ปี และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคทางเดินหายใจ และโรคเรื้อรัง


อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนในปัจจุบันเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าแทบจะควบคุมได้เกือบร้อยละ 100 สามารถป้องกันเขื้อไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์หลัก ที่มีอัตราการแพร่ระบาดในประเทศไทยค่อนข้างสูง ทั้งนี้ อาจมีอาการข้างเคียงบ้างเล็กน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากการแพ้วัคซีน อาทิ การคั่นเนื้อคั่นตัว อาการไข้อ่อน ๆ โดยยืนยันว่าเป็นส่วนน้อยที่จะมีอาการแพ้


อย่างไรก็ตาม อยากให้ประชาชนมีความระมัดระวัง หากชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำมีความจำเป็นต้องคลุกคลีกับผู้คน หรือทำงานร่วมกับคนหมู่มาก ควรป้องกันไว้ สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไข้หวัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 1422 กรมควบคุมโรค และหากมีคั่นเนื้อคั้นตัว หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยทันที


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code