ป้องกันและระงับอัคคีภัย

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็น แห้งแล้งประกอบกับมีการเกิดลมกระโชกแรงเป็นบางครั้ง ลักษณะเช่นนี้เอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

จึงใคร่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้โปรดระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำ เช่น การหุงต้มหรือการประกอบการอาหาร หรือทำการอุ่นอาหาร อย่าปล่อยให้เตาไฟติดโดยไม่มีผู้ดูแล และดับไฟ ปิดวาล์วก๊าซหุงต้มให้สนิททุกครั้งที่เลิกหุงต้มหรือประกอบอาหาร หากพบว่ามีก๊าซหุงต้มรั่วไหล ห้ามใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่สามารถทำให้เกิดประกายไฟได้ และให้รีบเปิดประตูหน้าต่างทุกบานออก เพื่อระบายไอของก๊าซหุงต้มออกไป การจุดธูป เทียน บูชา หรือทำการพิธีทางศาสนา เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ดับธูปเทียนให้สนิทอย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลเป็นอันขาด การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และวัตถุไวไฟทุกชนิด ห้ามเก็บไว้ใกล้บริเวณที่มีความร้อน ใต้แผงควบคุมไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าในบ้านเรือนโดยเด็ดขาด การเผาหญ้า เศษใบไม้ ขยะต่างๆ ควรเผาในเตาหรือสถานที่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน และต้องมีผู้ดูแลการเผาตลอดเวลาจนกว่าไฟจะดับสนิท

นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุด เสื่อมสภาพ ให้รีบเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยแจ้งช่างผู้ชำนาญ และให้จัดเตรียม จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้การดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานเสมอ เช่น พลั่ว น้ำ ทราย หรือเครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้น

หากเกิดเพลิงไหม้ขึ้น หรือพบเห็นเพลิงไหม้ แจ้งด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 199 หรือ 045-245-500 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมรับระงับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code