ป่วยโควิด-19 รักษาฟรีทุกราย

ที่มา : เว็บไซต์ js100


ป่วยโควิด-19 รักษาฟรีทุกราย thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันว่า ทุกโรงพยาบาลต้องรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายเสี่ยงทั้งหมด โดยหากตรวจพบเลือดเป็นผลบวก คือติดโควิด-19 จะได้รับการรักษาฟรีทั้งหมด


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันว่า ผู้ป่วยที่มีอาการโควิด-19 หรือผู้ป่วยที่เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรค สามารถรักษาฟรี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่หากเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชน เช่นกรณีการเก็บค่าตรวจจากคนไข้ที่โรงพยาบาลประมาณ 6,500 บาท ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีผลเป็นบวก ตามประกาศ ตั้งแต่ 5 มีนาคม เป็นต้นไป โรงพยาบาลเอกชนต้องจ่ายเงินคืนทั้งค่าตรวจและค่ารักษาทั้งหมด เริ่มจากการคัดกรองโรคและทราบผลการตรวจ หากสถานพยาบาลแห่งใดเรียกเก็บค่ารักษากับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้แจ้งมาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณคืนให้


แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการเบา แต่ก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 7 วัน และแพทย์จะพิจารณาย้ายผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปพักที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเตียงและนโยบายการเปลี่ยนโรงแรมเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว โดยกรมการแพทย์จะเป็นผู้วางระบบให้ เน้นย้ำจะต้องเป็นผู้ป่วยอาการเบา เพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีเตียงไว้สำหรับรักษาผู้ป่วยอาการหนัก


ส่วนการเตรียมความพร้อมรับประชาชนหลายกลุ่มที่จะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ประสานกระทรวงกลาโหมแล้ว โดยได้เตรียมโรงแรมไว้ 1 แห่ง เพื่อรองรับประชาชนกลุ่มนี้ มีทั้งหมด 290 ห้อง รองรับการกักตัว 14 วัน กลุ่มแรกที่จะเดินทางกลับมาวันที่ 6 เมษายน เป็นคนไทย 100 คน เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นจะมีอีกกลุ่ม 83 คน เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และนักเรียน AFS จากสหรัฐอเมริกาอีกจำนวนหนึ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code