ปี๋ใหม่เมือง สุขใจ๋ ปลอดภัย ปลอดเหล้า

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


 


ปี๋ใหม่เมือง สุขใจ๋ ปลอดภัย ปลอดเหล้า thaihealth


จ.แพร่ รณรงค์ “นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง” และ “ปี๋ใหม่เมือง สุขใจ๋ ปลอดภัย ปลอดเหล้า” ตลอดประเพณีสงกรานต์ปี 2560


นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จังหวัดแพร่ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ “นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง” ตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม หรือผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่ผลิตในเมืองแพร่, ใช้ภาษากำเมืองหรือภาษาท้องถิ่นในการพูดจา สื่อสารระหว่างกัน หรือทักทายปราศรัยกับนักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่น, การดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือพระสงฆ์ ตามแบบประเพณีดั้งเดิมของชาวเมืองเหนือ และชาวล้านนา คือการนำขันน้ำหรือสลุงใส่น้ำสะอาด ผสมผงขมิ้น ฝักส้มป่อยเผาไฟ ลอยด้วยดอกสารภีแห้ง ดอกมะลิสด มะกรูดฝานเป็นแว่นบางๆ พร้อมด้วยดอกไม้ ธูปเทียนเครื่องอุปโภค บริโภค จัดใส่พานหรือภาชนะให้เรียบร้อย นำไปวางตรงหน้าผู้ใหญ่ด้วยกริยาที่สุภาพ นอบน้อม แล้วกล่าวคำขอขมาและขอรับพร (ปอนปี๋ใหม่) พร้อมยกมือขึ้นประนมระหว่างอกและกล่าวคำว่า “สาธุ” เมื่อผู้ใหญ่ให้พร (ปั๋นปอน) เสร็จ หลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็จะใช้มือแตะน้ำขมิ้นส้มป่อย ลูบศีรษะตัวเอง เป็นอันเสร็จพิธี (การนำน้ำขมิ้นส้มป่อยรดไปที่มือของผู้ใหญ่ เป็นวิธีการที่ไม่นิยมกระทำในประเพณีแบบล้านนา)


ปี๋ใหม่เมือง สุขใจ๋ ปลอดภัย ปลอดเหล้า thaihealth


นอกจากนี้ยังร่วมกันรณรงค์ “ปี๋ใหม่เมือง สุขใจ๋ ปลอดภัย ปลอดเหล้า” โดยขอความร่วมมืองดการให้เหล้าเป็นของขวัญในช่วงประเพณีปี่ใหม่เมือง ลดหรืองดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนแสดงกริยาต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ ความรัก ความเอื้ออาทร มีเมตตา กรุณา สมัครสมานสามัคคีรักใคร่ปรองดอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ หรือการสรงน้ำพระ ตามความเชื่อและประเพณีของแต่ละพื้นที่ ส่วนการเล่นรดน้ำต้องทำด้วยกิริยานุ่มนวล สุภาพเรียบร้อย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเหนือและใช้น้ำสะอาด ไม่ใช้น้ำสกปรกหรือน้ำที่เจือปนด้วยสารเคมี สิ่งปฏิกูล ของแข็ง ของมีคม หรือการใช้น้ำผสมแป้งลูบสัมผัสบนร่างกายผู้อื่นด้วยกริยาที่ไม่สุภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code