ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย

ที่มา : พัชรี  บอนคำ Team content www.thaihealth.or.th


ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของตนเอง ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่ง


จากสถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยที่มากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเห็นได้ว่า 1.เกิดอุบัติเหตุสะสมรวม 3,379 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ 2558 (2,997 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 382 ครั้ง 2.ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 380 ราย เปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ 2558 (341 ราย) เพิ่มขึ้น 39 ราย 3.ผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3,505 คน เปรียบเทียบกับช่วงปีใหม่ 2558 (3,117 คน) เพิ่มขึ้น 388 คน 4.สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เกิดจากเมาสุรา ร้อยละ 25.06 % ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 17.01 % 


                ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมนำเสนอมาตรการช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อาทิ จัดกิจกรรมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่ภายใต้แนวคิด กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง, โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ, โครงการเปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติภัย หรือจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน โดยการมีถนนที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการมีพื้นผิวจราจรที่ได้มาตรฐาน มีแบริเออร์ สัญญาณเตือนที่ชัดเจน เป็นต้น ก็เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตได้


ปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย thaihealth


“อุบัติเหตุ” นอกจากเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้ว อุบัติเหตุยังอาจเกิดขึ้นได้จากตัวของผู้ขับขี่เองด้วย ดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรป้องกันตนเอง  โดยมีหลักปฏิบัติลดอุบัติเหตุในการเดินทางง่ายๆ ดังนี้


1.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง


2.ควรหยุดพักรถเป็นระยะ หากต้องเดินทางไกล


3.เคารพกฎจราจร ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับรถย้อนศร


4.เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการง่วงหรือหลับใน


5.เมาไม่ขับ


6.ไม่ขับรถเร็ว


7.งดการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่


ย้ำเตือนว่า สิ่งสำคัญในการใช้รถใช้ถนน คือผู้ขับขี่ต้องมีสติและสมาธิในการขับรถ งดการใช้โทรศัพท์เด็ดขาด ควรตรวจสภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ในรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน


อีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ไปพบเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุ เช่นนี้ สามารถโทร 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ โดยระหว่างนั้นห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเด็ดขาด ให้รอทีมหน่วยกู้ชีพเป็นผู้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแทน


อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด นอกจากการรับมือและป้องกันอุบัติเหตุที่หลายๆ หน่วยงานได้ร่วมมือกันแล้ว ผู้ขับขี่เองก็ต้องป้องกันตนเองด้วยเช่นเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งขัด เตรียมความพร้อมของตนเองเพียงเท่านี้เราทุกคนก็จะเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดวันหยุดยาว


 

Shares:
QR Code :
QR Code