“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

เปิดตัวโครงการผู้ได้รับทุนผลิตสื่อหนังสั้น

 

“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

            ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เปิดตัวโครงการผู้ได้รับทุนผลิตสื่อหนังสั้น ภายใต้การสนับสนุน ของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกสื่อศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.)

 

            บรรรยากาศเป็นกันเอง ด้วยการดูแลของพี่นพพร ศักดานเรศว์ ตัวแทนจากนิตยสารไบโอสโคป คุณอนัต ยวงเงิน ผู้กำกับหนังชื่อดัง อีกทั้งคณะอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับมอบทุนครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรัญ ชัยประทุม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นผู้มอบทุน และได้ร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบทุนครั้งนี้ด้วย

 

 “ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

“ปิ๊งส์ ขอนแก่น” เริ่มแล้ว

 

 

 

 

ที่มา: แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกสื่อศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์

 

 

 

update: 19-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

Shares:
QR Code :
QR Code