ปิด ‘ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง’

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ปิด 'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง' thaihealth


จบไปแล้วสำหรับค่ายรู้ รอด ปลอดภัย และหยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง รุ่นที่ 1


สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับงบประสนับสนุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการเด็กชายแดนใต้ รู้ รอด ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้เรื่องสื่อปลอดภัย สื่อลวง สื่อที่สร้างความเกลียดชัง สื่อที่สร้างความรุนแรง และทักษะการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน


กิจกรรมใน 3 วันที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกทักษะการเอาตัวรอดเบื้องต้นในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากสถาบัน JDT Combative การสังเกตและขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภ.อ.มายอ จ.ปัตตานี


ปิด 'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง' thaihealth


กิจกรรมเด็กและเยาวชนจะรู้เท่าทันสื่อสร้างความเกลียดชัง สื่อลวงสร้างรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไร ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากพันเอกนิโรธ ฉายากุล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค4 และ Roll Play สถานการณ์จำลอง


ปิด 'ค่ายรู้รอดปลอดภัย หยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง' thaihealth


กิจกรรมชิงพื้นที่ วิธีการจัดการเมื่อภัยมา และวิธีการรับมือกับข่าวลวง วิทยากรกระบวนการโดยทีมลูกเหรียง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขยายผล เผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อน ๆ และครอบครัว รวมทั้งสามารถจัดกระบวนให้ความรู้ในคาราวานสื่อปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างมั่นใจ


กลุ่มลูกเหรียงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสิทธิและทำหน้าที่พลเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์


ก่อนจบกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ระลึก พันธ์ลิมา รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ประธานในพิธี มากล่าวโอวาทปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับน้อง ๆ ค่ายรู้ รอด ปลอดภัย และหยุดส่งต่อสื่อสร้างความรุนแรง รุ่นที่ 1

Shares:
QR Code :
QR Code