ปิดเทอม หนุนเด็กเรียนหลักสูตรว่ายน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เด็กไทยอายุต่ำ15เสียชีวิตจมน้ำอันดับ1ช่วงปิดเทอมแนะพ่อแม่ผู้ปกครองหนุนเรียนหลักสูตรว่ายน้ำ


ปิดเทอม หนุนเด็กเรียนหลักสูตรว่ายน้ำ thaihealth


ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การจมน้ำของเด็กไทยปี 2557 พบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นเดือนที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงฤดูร้อน โดยมีจำนวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,243 คน หรือวันละ 3.4 คน อัตราการป่วยตายจากการจมน้ำเท่ากับร้อยละ 37.2 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชายมีอัตรา การเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 2 เท่าตัว และเด็กอายุ 5-9 ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ


จากข้อมูลการเฝ้าระวังของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบข้อมูลที่น่าเป็นห่วงว่าเด็กมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกน้ำ โรคพบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ 23.7 และว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้ คือมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการช่วยเหลือเพียงร้อยละ 4.4 เท่านั้น ทั้งนี้เด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำถึง 7.4 เท่า มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ 20.7 เท่า และมีทักษะการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียน 2.7 เท่า


พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ และสนับสนุนให้เด็กในความดูแลได้เรียนรู้หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งนับเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการป้องกันการจมน้ำของเด็ก โดยการสอนเด็กให้ว่ายน้ำเป็น รู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เช่น การลอยตัวแบบนอนหงาย การลอยตัวคว่ำ การใช้ขวดพลาสติกเปล่าปิดฝาช่วยในการลอยตัว และรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง คือต้องไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ให้ช่วยด้วยการตะโกนเรียกผู้ใหญ่ หรือใช้อุปกรณ์ในการช่วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สามารรถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค


ดร.นพ.สุวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลำพัง สอนให้รู้จักกฎแห่งความปลอดภัย เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ ไม่เล่นน้ำคนเดียว ไม่ลงไปเก็บสิ่งของในแหล่งน้ำ ไม่เล่นน้ำตอนกลางคืน รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และรู้จักใช้ชูชีพเมื่อต้องโดยสารเรือ เป็นต้น


 


 


ที่มา: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code