ปิดเทอมสร้างสรรค์ (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้

featured

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ได้มีกิจกรรมเปิดตัววาระเด็กเยาวชน ปิดเทอมสร้างสรรค์ (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้ โดยมี พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคมและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/Y4T2fk

Shares:
QR Code :
QR Code