ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง ปี 66

ปิดเทอมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมกันต่อจิ๊กซอว์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ลงบนแผนที่ประเทศไทย เปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ประจำปี 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=330140

Shares:
QR Code :
QR Code