ปิดเทอมสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่เล่นใกล้บ้านที่ปลอดภัย

ปิดเทอมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2567 ณ ศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ จัดงานเปิดตัวโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส เพื่อสร้างพื้นที่เล่นใกล้บ้านที่ปลอดภัย ให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=359105

Shares:
QR Code :
QR Code