ปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค thaihealthปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค thaihealth


ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) จับมือกับท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน จัดให้มีกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หวังให้นักเรียนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (PA) ลดภาวะเนือยนิ่ง นั่งเล่นเกมส์ จ้องแต่จอคอมฯ ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยใช้จักรยานหรือการเดิน ซึ่งเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม


การส่งเสริม และการสร้างกระบวนการนอกห้องเรียนนี้ นอกจากเด็กได้เลือกเรียนตามหลักสูตรในช่วงเวลาเรียนแล้ว การจัดกิจกรรมแบบนี้ก็สามารถส่งเสริมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมได้ เพื่อเป็นการลดภาวะนิ่งเฉย สามารถกระตุ้นให้เด็กออกกำลังกาย และมีกิจกรรมทำด้วยการใช้จักรยานสำรวจชุมชน หรือโรงเรียนในรัศมี 1 กม. และนำสิ่งที่ได้จากการสำรวจนี้มาวางแผน และสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยหลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2558


โรงเรียนที่เข้าร่วมมปิดเทอมนี้


(1) โรงเรียนตั้งพิรุห์ธรรม (ชุมชนสกุลทิพย์) เขตทวีวัฒนา กทม. (อบรมฯ 18-19 เมษา 58)


(2) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อบรมฯ 14-15 พ.ค.58)


(3) โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (อบรมฯ 19-20 พ.ค. 58)


(4) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ. เชียงคำ จ.พะเยา (อบรมฯ 23-24 พ.ค.58)


(5) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม อ.เมือง จ.อุดรธานี (อบรมฯ 28-29 พ.ค.58)


 


 


ที่มา: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC)

Shares:
QR Code :
QR Code