ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนน้องปันหนังสือ

สำหรับกิจกรรมดีๆ คือ “ปั่นปันปัญญา” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยที่ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการอ่านเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมาแสดงพลังจิตอาสา เอื้ออาทรและความเกื้อกูลแก่กัน ในการจัดหาหนังสือมอบให้ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อาจขาดการเข้าถึง


ปิดเทอมสร้างสรรค์ ชวนน้องปันหนังสือ


ซึ่งเปิดตัวไปแล้วในช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และมอบหนังสือให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนซอยเสือใหญ่อุทิศ (รัชดาฯ 36) และประสบความสำเร็จไปด้วยดี


แต่ภารกิจของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านยังไม่หมด เพราะยังใช้แนวทางดังกล่าวสานต่อกิจกรรมในช่วงปิดเทอม ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม เพื่อให้เยาวชนของชาติใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ยาเสพติด ติดเกม หรือปัญหา พ่อแม่วัยใส เป็นต้น


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ขอย้อนความเป็นมาของกิจกรรม “ปั่นปันปัญญา” ว่าเป็นการร่วมกลุ่มผ่าน Social Network เพื่อทำการรณรงค์ขอรับมอบหนังสือที่ไม่ได้อ่าน เพื่อนำไปมอบให้กับห้องสมุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและห้องสมุดที่ต้องการหนังสือ เพื่อให้กับคนในพื้นที่นั้นได้อ่านกัน รวมไปถึงการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทั่วไป โดยนำหนังสือที่เหมาะสมมาทำเป็นหนังสือเดินทาง (Book Crossing) เพื่อให้คนที่สนใจอ่านหนังสือเหล่านี้หยิบและวางในสถานที่ต่างๆ ให้หนังสือนั้นเดินทางไปให้ความรู้ตามเส้นทางการเดินทางต่างๆ และยังจัดกิจกรรมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดโดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมอ่านหนังสือเสียงให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสรับประโยชน์จากหนังสือ


นางสุดใจกล่าวต่อว่า ในช่วงปิดเทอมและระยะเวลาหลังจากนี้จะจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยอาจปั่นจักรยานแบบวันเดียวจบ เดือนละ 1ครั้ง ตั้งเป้ามีนักปั่นจักรยานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,000คน โดยผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องนำหนังสือมาบริจาค 1เล่ม ระหว่างการเดินทางจะส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดต่างๆ ทั้งหมด 95แห่ง ไม่น้อยกว่า 9,500เล่ม พร้อมทั้งนำหนังสือไปวางตามจุดต่างๆ ในรูปแบบหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 2,000เล่ม และจุดวางไม่น้อยกว่า 100จุด


โดยเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อนำหนังสือไปมอบยังห้องสมุดประชาชน ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1คือมอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.ปางมะผ้า อ.แม่ลาน้อย อ.ขุนยวม อ.ปางมะผ้า และ อ.แม่วาง วันที่ 5-20มีนาคม 2555ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว


เส้นทางที่ 2มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.ร้องกวาง อ.ทุ่งช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.สันติสุข และ อ.เด่นชัย วันที่ 7-18พฤษภาคม 2555เส้นทางที่ 3 : มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.พร้าว อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหน อ.แม่แตง วันที่ 18-27มิถุนายน 2555เส้นทางที่ 4 : มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.นครไทย อ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ อ.เมืองเลย อ.เชียงคาน อ.ปากชม อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.ท่าบ่อวันที่ 20-29กรกฎาคม 2555


เส้นทางที่ 5 : มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.ปราณบุรี อ.บางสะพานน้อย อ.ประทิว อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.สิชล และ อ.ปากพนัง วันที่ 20-29สิงหาคม 2555เส้นทางที่ 6 : มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.สัตหีบ อ.เมืองระยอง อ.แกลง อ.เมืองจันทบุรี อ.เมืองตราด อ.คลองใหญ่ อ.สอยดาว อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น อ.เขาฉกรรจ์ อ.ประจันตคาม อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสพ อ.พนมสารคาม และ อ.เมืองฉะเชิงเทรา วันที่ 17-29กันยายน 2555


เส้นทางที่ 7 : มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.จะนะ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.บาเจาะ อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก อ.เมืองพัทลุง อ.เมืองตรัง อ.เมืองกระบี่ อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ถลาง อ.เมืองภูเก็ต อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า อ.กะปอร์ และ อ.เมืองระนอง วันที่ 10-28ตุลาคม 2555เส้นทางที่ 8 : มอบหนังสือให้ห้องสมุดประชาชน อ.บ้านโป่ง อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง อ.ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ วันที่ 20-28พฤศจิกายน 255


“น้องๆ เยาวชนอาสาสมัครที่สนใจอยากร่วมเดินทาง หรือต้องการบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกฤษฎิ์ สารคุณ โทรศัพท์ 08-2889-9267 E-mail : [email protected] หรือเข้าไปที่ facebook พิมพ์ปันรักด้วยความรู้” นางสุดใจระบุ


นางสุดใจกล่าวว่า ยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ อาทิ “หมอหนังสือ” “การอ่านคือรากฐานของชีวิต” โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้าง “หมอหนังสือ” ไปทำหน้าที่ดูแล รักษา ซ่อมแซมหนังสือต่างๆ ให้ทำหน้าที่ให้ความรู้ได้ต่อไป โดยไม่ต้องถูกทิ้งจนกลายเป็นขยะ ซึ่งปัจจุบันนี้คนอ่านหนังสือมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าหากหนังสือเกิดความเสียหายแล้วต้องทำการดูแลรักษาอย่างไรให้ถูกต้อง


กิจกรรมนี้เดินตามแนวทางพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างความใฝ่รู้และการอ่าน ที่มีพระราชดำรัส


“ข้อดีของหนังสือก็คือ ส่วนใหญ่มีราคาไม่แพง อ่านได้ทุกถิ่นที่ ทุกเวลาตามที่เราปรารถนา หนังสือภาพที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมกับสุนทรียะปัจจุบันแม้จะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แต่หนังสือก็ยังมีความสำคัญอยู่”


จึงสะท้อนให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของหนังสือ และก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ นั่นคือเมื่อถึงเวลาหนึ่งหนังสือเหล่านั้นก็ต้องเกิดความเสียหาย ต้องการการซ่อมแซมให้สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ต่อไป


สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคืออาสาสมัครเป็นนักเรียนตั้งแต่ ม.4ขึ้นไป และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับห้องสมุด โดยจะมีการกำหนดการอบรมวันที่ 23-27เมษายน 2555 (5วัน)


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. โทรศัพท์ 0-2424-4616ต่อ 16 E-mail : [email protected] ติดต่อคุณวิไล หรือคุณกฤษฎิ์ สารคุณ โทรศัพท์ 08-2889-9267 E-mail : [email protected]


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ชวนอ่านสร้างสุข” ที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ใต้ทางด่วนเพลินจิต พบกับกิจกรรมมินิห้องสมุดครอบครัว โดยเลือกสรรหนังสือหลากหลายชวนอ่าน อาทิ หนังสือสร้างเสริมสุขภาพจาก สสส. หนังสือทักษะวิชาชีพ ธรรมะ และการเลี้ยงดูลูกสำหรับพ่อแม่ หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อวัยเติบโต ยังมีหนังสือพัฒนาสมองและสร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยวัย 0-6ปี ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84พรรษา “108หนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย”


นี่คือกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมที่รอให้เยาวชนเข้าไปสัมผัสและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตอาสาในอนาคต


 


         


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code