ปิดจ๊อบ ฟาร์มตัวอย่าง เฟส1

ที่มา : มติชน


ปิดจ๊อบ ฟาร์มตัวอย่าง เฟส1  thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงานปิดโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19" จากทั่วประเทศ 30 ฟาร์ม 17 จังหวัด สามารถช่วยเหลือคนตกงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จำนวน 1,101 คน ให้มีความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไปต่อยอดการประกอบอาชีพอิสระให้เป็นแหล่งจ้างงานในท้องถิ่น มีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวอย่างยั่งยืน


นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านแม่ต๋ำ) หมู่ 1 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งเป็น โครงการที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19"


นางเธียรรัตน์เปิดเผยว่า ภาพรวมของโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ทั่วประเทศ ในพื้นที่ 17 จังหวัด รวม 30 ฟาร์ม ทำงานในฟาร์มวันละ 8 ชั่วโมง ระยะการจ้าง 60 วัน หยุดงานวันอาทิตย์ มีค่าจ้างให้วันละ 300 บาทต่อคน โดยเริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดการจ้างตามที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีประชาชนเข้าร่วม 1,101 คน ระหว่างดำเนินโครงการได้มีผู้ขอลาออก จำนวน 49 คน คงเหลือ 1,052 คน โดยผู้ที่ขอลาออกเนื่องจากนายจ้างรับกลับเข้าทำงานที่เดิม ได้งานใหม่ และไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร


นางเธียรรัตน์กล่าวว่า โดยภายหลังจากนี้จะเปิดโครงการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่าง ระยะที่ 2 ซึ่งจะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.ลำปาง ภายหลังจบโครงการจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคงเหลือ 37 คน เพื่อร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป


"กระทรวงแรงงานสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้งานทำ มีอาชีพ ลดรายจ่าย มีรายได้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป" นางเธียรรัตน์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code