ปิดงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ปิดงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว  thaihealth


นายก อบจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานปิดงาน "มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 14 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานปิดงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 14 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ โดยมี นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมนำเยี่ยมชมบูธ ชมและชิมอาหารคาวหวานขึ้นชื่อ รสชาติอร่อย ที่นำมาจำหน่ายภายในงาน โอกาสเดียวกันนี้นายกองค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทราได้สาธิตการทำขนมถ้วย ขนมหวานไทยโบราณ พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวงานได้กินฟรีด้วย


ปิดงานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว  thaihealth


นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่น ขนมไทย สินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการผลิต ด้านการตลาด สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมจากโรงงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างกระแสบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร การจัดงานในครั้งนี้สมาคมฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สสส.ในการรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ว่าด้วยไม่จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ และวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนการถ่ายทอดสูตรอาหารคาว หวาน ดั้งเดิมพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้คงอยู่ตลอดไป รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งนำมาใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ และช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณกุศลภายในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code