ปั้น อสม. 6 ประเภทดูแลกันเองเฉพาะกลุ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดอบรม อสม. เพิ่มขึ้นอีก 6 ประเภท นอกเหนือจาก อสม. ที่มีอยู่ 1,005,000 คน

ประกอบด้วย 1. อสม.พระ เพื่อให้การดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพราะการที่จะให้ฆราวาสไปถวายความรู้หรือรณรงค์เรื่องสุขภาพอนามัยก็จะไม่สะดวกเทียบเท่ากับพระภิกษุ สามเณรด้วยกันเอง 2. อสม.โรงเรียน โดยจะอบรมนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยเพื่อไปรณรงค์ด้านสุขภาพในสถานศึกษาต่างๆ 3. อสม. ไทยในต่างแดนซึ่งเป็น อสม.ที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อดูแลคนไทยที่ไปทำงานหรืออยู่อาศัยในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนหลายล้านคน เราจะมี อสม. ในแต่ละประเทศขึ้นให้เค้าดูแลสุขภาพอนามัยและทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตด้วยกันเอง ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในประเทศอียิปต์ ต่อไปจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี อเมริกา ไต้หวัน อิสราเอลและในหลายประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า 4. อสม. ในสถานประกอบการ เป็น กลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงาน เพื่อให้ดูแลกันเองในโรงงาน 5. อสม.แรงงานต่างด้าว ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยบางคนอาจจะเจ็บป่วยนำโรคติดต่อมาแพร่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง และอาจจะติดต่อมาถึงคนไทยได้ โดยเปิดโครงการแล้วที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง และ 6. อสม. อื่นๆ เช่น อสม. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มีมานานแล้ว และจะมี อสม. ในองค์กรอื่นๆ ที่จะตั้งขึ้นตามมาอีก

ซึ่งการอบรม อสม.เพิ่มอีก 6 ประเภทในครั้งนี้จะช่วยให้มี อสม. ครบทุกพื้นที่โดยไม่มีช่องว่างอีกต่อไป โดยเป็น อสม. พิเศษที่ไม่มีค่าตอบแทน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ