ปั้นเมือง เปิดตัว Walk.in.th นำเที่ยวย่าน ไชน่าทาวน์ สัมพันธวงศ์

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ภาพประกอบจาก สสส.


ปั้นเมือง เปิดตัว Walk.in.th นำเที่ยวย่าน ไชน่าทาวน์ สัมพันธวงศ์ thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับ บริษัท ปั้นเมือง จำกัด เปิดตัวเว็บแอพพลิเคชั่น Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” เพื่อสำรวจร่องรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย-จีน สร้างระบบนำทางช่วยเหลือด้านการเดินท่องเที่ยว (Town Guide) รวบรวม 10 เส้นทางน่าเดิน ปรับปรุงเส้นทาง พัฒนาพื้นที่สาธารณะ กระตุ้นกิจกรรมทางกาย สร้างเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่พลเมืองสุขภาวะดี โดยมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ 1608 CAFE & BISTRO ถ.ทรงวาด แขวง-เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ


นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส. กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ สสส. ไปร่วมลงนามในกฎบัตรโตรอนโต ประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินพันธกิจสร้างเสริมสุขภาพผ่านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์กับการมีสุขภาวะที่ดี ทำให้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะถูกนำมารณรงค์ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกายทั้งในระดับสากล และระดับชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ปั้นเมือง เปิดตัว Walk.in.th นำเที่ยวย่าน ไชน่าทาวน์ สัมพันธวงศ์ thaihealth


ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ และงานพื้นที่ย่านน่าเดิน เขตสัมพันธวงศ์ เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการเดินมากขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้ และการจัดกระบวนการโดย บริษัท ปั้นเมือง จำกัด มาร่วมเกาะติดพัฒนาพื้นที่ ไปพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐเจ้าของพื้นที่ คือสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รวมถึงภาคเอกชนและประชาชน


ขณะที่ นายจุฤทธิ์ กังวานภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการย่านน่าเดินเขตสัมพันธวงศ์ ระบุว่า เป้าหมายของโครงการ คือ อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านไชน่าทาวน์ เขตสัมพันธวงศ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนสู่ย่านน่าเดิน ที่จะนำพาผู้คนไปสัมผัส เรียนรู้ และเกิดปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษจากการสัญจรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด “สารานุกรมชุมชน” ดึงชุมชนร่วมเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ เช่น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เพิ่งค้นพบ ในสารานุกรมออนไลน์ฉบับนี้ได้อย่างอิสระ


ปั้นเมือง เปิดตัว Walk.in.th นำเที่ยวย่าน ไชน่าทาวน์ สัมพันธวงศ์ thaihealth


โดยเว็บแอพพลิเคชั่น Walk.in.th “เดินไชน่าทาวน์” นอกจากช่วยจัดการข้อมูลด้านความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนแล้ว ยังเป็นระบบพาเดินเที่ยวที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ได้เหมือนแอพพลิเคชั่นทั่วไป ทำหน้าที่เป็นระบบช่วยเหลือด้านการเดินท่องเที่ยว (Town Guide) ที่รวบรวม 10 เส้นทางน่าเดินในย่านไชน่าทาวน์ เช่น อาคารตึกโค้ง 10 ห้อง สถาปัตยกรรมที่แทรกตัวอยู่ในชุมชน อีกทั้งระหว่างเดินแนะนำกิจกรรมหรือเทศกาลอื่นๆ ในย่านให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code