“ปั่น ลั่น ทุ่ง” รณรงค์ขี่จักรยานสร้างความปลอดภัย

“ปั่น ลั่น ทุ่ง” รณรงค์ขี่จักรยานสร้างความปลอดภัย thaihealth


          เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น ลั่น ทุ่ง” รณรงค์ขี่จักรยาน งดเหล้า บุหรี่ ลดอุบัติเหตุ หนุนใช้จักรยานในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย ขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทาง- แหล่งท่องเที่ยว และไม่ดื่มบนทาง เสนอทำเลนจักรยาน จุดจอดและป้ายบอกทาง ป้องกัน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ


          15 ก.พ. 58 ที่ สภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา – เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เครือข่ายจักรยานกรุงเก่า หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่น ลั่น ทุ่ง ขี่จักรยานรณรงค์ งดเหล้า บุหรี่ ลดอุบัติเหตุ” เนื่องในวาระครบรอบ 7 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้จักรยานในการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด พร้อมสร้างความตระหนัก รับรู้ ถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเกิดอุบติเหตุ และขอความร่วมมือไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทาง – แหล่งท่องเที่ยว และไม่ดื่มบนทาง โดยจะมีคาราวานจักรยานร่วมปั่นรณรงค์ตามเส้นทางกว่า 70 คัน


          ภก.สันติ โฉมยงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาล ทั้งนี้ จากข้อมูลของเครือข่ายจักรยานกรุงเก่า ระบุว่าจำนวนผู้ใช้รถจักรยานในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและเทศกาลมากถึง 1 หมื่นคัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และกลุ่มใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยเฉลี่ยเดือนละ 30 คัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจักรยานเป็นพาหนะที่มีความปลอดภัยสูงจึงควรส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นและกำหนดเส้นทางจักรยานที่เหมาะสม มีเครื่องอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อาทิ จุดจอด“ปั่น ลั่น ทุ่ง” รณรงค์ขี่จักรยานสร้างความปลอดภัย thaihealthรถจักรยาน ป้ายบอกทาง เป็นต้น


           นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า เครือข่ายลดอุบัติเหตุ มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทางและขอให้ร้านค้าให้ความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ริมทางและแหล่งท่องเที่ยว ส่วนผู้ประกอบการรถเช่ารวมทั้งท้องถิ่นชุมชนควรให้การประชาสัมพันธ์เส้นทางและการขับขี่รถที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวก่อนเช่ารถทุกครั้งเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้


          ทั้งนี้ เส้นทางการปั่นเริ่มจาก สถานีตำรวจอำเภอบางบาล สู่วัดท่าการ้อง จากนั้นไปที่วัดไชยวัฒนาราม และมัสยิดตะเกี่ย สานสัมพันธ์ สมานฉันท์ สามัคคี ชุมชนไทยพุทธ – มุสลิม และจัดเสวนาสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ มัสยิดตะเกี่ย ตามลำดับ


 


 


          ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ