ปั่น ปันปัญญา เกาะพยาม จังหวัดระนอง

featured

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ปั่น ปัน ปัญญา : หนังสือที่รัก เพื่อเมืองที่รัก@เกาะพยาม เกิดจากความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครื่องข่าย ทั้งภาพรัฐและเอกชน เป็นการนำหนังสือ ตู้หนังสือ นำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านเกาะพยาม จ.ระนอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

Shares:
QR Code :
QR Code