“ปั่นเล่นปั่นรู้” 200 ปี ปทุมธานี

          สสส. จับมือ อพวช. ปทุมธานี ผุดเส้นทางการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ Knowledge Bike Rally จัด “ปั่นเล่นปั่นรู้” แนะเส้นทางน่าปั่น น่าเที่ยว ฉลองครบ 200 ปี ปทุมธานี แถมสุขภาพดี ลดโลกร้อน


 


/data/content/24967/cms/e_bchjkoprv358.jpg


           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานสำคัญๆในจังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรม “ปั่นเล่นปั่นรู้…เข้าสู่ 200 ปี ปทุมธานี” สานต่อแนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย ชวนนักปั่นจักรยานผู้รักสุขภาพ ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่บนเส้นทางแรลลี่รอบเมืองปทุมธานีในโอกาสครบรอบ 200 ปี พร้อมชวนชมนิทรรศการ และ “ถีบ…เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก” เพราะนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย ยังได้ท่องเที่ยวรอบเมืองปทุมธานีด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งนับเป็นการเดินทางที่ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง


/data/content/24967/cms/e_cekmnortwy12.jpg


          นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กิจกรรม ปั่นเล่นปั่นรู้…เข้าสู่ 200 ปี ปทุมธานี นั้น เป็นการปั่นจักรยานรอบจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. จนถึง 14.15 น. รวมเป็นระยะทาง 39.5 กิโลเมตร โดยมีจุด Check Point บนเส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมด 8 จุด ได้แก่ 1.วัดปัญญานันทาราม 2.หอจดหมายเหตุ: ปทุมธานี 3. หออัครศิลปิน 4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 5. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก 6. พิพิธภัณฑ์บัว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง (รังสิต) และจุดสุดท้ายคือ อพวช. ซึ่งเชื่อได้ว่าแต่ละสถานที่ จะสามารถทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี


           นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด เส้นทางการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ Knowledge Bike Rally เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน โดยได้เชิญชวนนักปั่นจักรยานหน้าเก่าและหน้าใหม่ มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจไปกับกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีบนเส้นทางการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสามารถติดตามภาพกิจกรรม ตลอดจนความเคลื่อนไหวของโครงการดีๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะคนไทยได้ที่ www.thaihealthcenter.org อีเมล์ [email protected] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 081-731 8270


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code